„Има много неща, с които можеш да се захванеш. Всяка малка стъпчица е стъпка към промяната.“

– Неизвестен

Кои сме ние…? 

Основната цел на ФСС е да гради среда на взаимопомощ между студенти. Можете да се обръщате към нас с различни въпроси и казуси в рамките на компетенциите на комисиите ни, както и със свежи идеи за по-привлекателна учебна атмосфера. ☺  Често срещано погрешно разбиране е, че Факултетният студентски съвет и Студентският съвет са едно и също нещо.  ФСС на всеки факултет е част от състава на Студентския съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ с няколко представители – бройката варира от 4 до 6 души. От своя страна, целият СС задължително присъства на Общото събрание на СУ, където се взимат важните решения за университета – гласуване за ректор, бюджет и пр.

…и за какво се борим?

Главен приоритет е да се борим за подобряване на учебната обстановка във ФМИ, проучвайки проблемите, с които се срещат всекидневно колегите ни. За целта провеждаме различни анкети, които се представят пред ръководството – така например, спортът във ФМИ вече носи кредити,  от тази година форматът на всички изпити задължително трябва да е известен още от началото курса, и други подобни благинки.

Наше дело са очакваните с нетърпение от студентите на ФМИ събития Freshers’ Weekend, FMI All Stars, FMI{Codes}, FMI Game Fest. Освен това се грижим и за организацията на годишния Благотворителен коледен базар, предшестван от коледната украса на Факултета. 

Част от отговорностите ни са и откриването на академичната година, подпомагането на церемонията по раздаването на дипломите на абсолвентите, както и записването на първокурсниците и дните на кариерата. 

Ние комуникираме и с различни  фирми, чиито събития за кариерна ориентация, лидерски умения или обучения правим достояние на колегите си.

Как се появихме?

ФСС при ФМИ е създаден на 01.XII.1999 г. и е един от пионерите в студентските организации на факултетно ниво. Появата ни бе предизвикана от нуждата да се защитават интересите на студентите и докторантите във ФМИ пред университетските структури като ръководство, администрация и др. Членовете на ФСС представляват учащите в Общото събрание на ФМИ (локалния аналог на Общото събрание на СУ), където нашата тежест е от 18 до 20 % от всички членове на събранието.

Къде да ни намерите?

Може да ни откриете в кабинет 200А във Факултета по математика и информатика

Ако желаете да ни оставите идея, можете да пишете в нашата кутия за идеи.