Специалности

Ако се интересувате от обучението, насочеността, професионалните компетенции, професионалната реализация и учебния план на тази специалност натисни тук:
Ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.
Ако се интересуваш от обучението, насочеността, професионалните компетенции, професионалната реализация и учебния план на тази специалност натисни тук:
Ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.
Ако се интересуваш от обучението, насочеността, професионалните компетенции, професионалната реализация и учебния план на тази специалност натисни тук:
Ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.
Ако се интересуваш от обучението, насочеността, професионалните компетенции, професионалната реализация и учебния план на тази специалност натисни тук:
Ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.
Ако се интересуваш от обучението, насочеността, професионалните компетенции, професионалната реализация и учебния план на тази специалност натисни тук:
Ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.
Ако се интересуваш от обучението, насочеността, професионалните компетенции, професионалната реализация и учебния план на тази специалност натисни тук:
Ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.
Ако се интересуваш от обучението, насочеността, професионалните компетенции, професионалната реализация и учебния план на тази специалност натисни тук:
Ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.
Ако се интересуваш от обучението, насочеността, професионалните компетенции, професионалната реализация и учебния план на тази специалност натисни тук:
Ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.

Уважаеми бакалаври,
ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги.
Преди да добавите материалите си към PCLOUD, ще е добре да прочетете какви изисквания имаме:

Имената на файловете, които добавяте трябва да:

  1. Бъдат написани на кирилица
  2. Съдържат името на курса и името на преподавателя, който ги е водил
  3. Описват точното съдържание на файла
  4. Съдържат академичната година и семестър(зимен/летен), през които са се състояли

КАМПАНИЯ ЗА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Зимен семестър 2019/2020

Забележка:.Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност  

Летен семестър 2019/2020

Забележка:.Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност