Category Archives: летен семестър

Учебни разписания за летен семестър, 2015/2016г.

Официалните разписания за всички дисциплини през летния семестър на 2015/2016г. са вече публикувани в сайта на ФМИ.

Разписанията за задължително-избираемите дисциплини (от т.нар. Списък 1, Списък 2) са заедно с разписанията за задължителните дисциплини за съответния семестър.

Разписанията за избираемите дисциплини както обикновено са разделени на категории.

Задължителни и задължително-избираеми дисциплини / Бакалаври

Сп. Информатика

Сп. Информационни системи

Сп. Компютърни науки

Сп. Математика

Сп. Математика и информатика

Сп. Приложна математика

Сп. Софтуерно инженерство

Сп. Статистика

 

Избираеми дисциплини