Tag Archives: Европейски проект

Конкурс за създаване на мобилни приложения

По проект към Европейската комисия е обявен конкурс за създаване на мобилни приложения в областите туризъм и културно наследство, свързани с Дунавския европейски регион. Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2015 година.
За повече информация: http://donauraumapp2015.istart.org/

Източник: http://www.fmi.uni-sofia.bg/news_html/DORA_2015

Електронни дистанционни курсове [зимен семестър 2014/2015]

Каним студентите на Софийски университет (СУ) да се запишат безплатно в електронно дистанционни курсове организирани от Факултета по математика и информатика на СУ. Обучението се осъществява в рамките на проект “Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”, договор № BG051PO001-4.3.04-0018. Курсовете ще стартират от средата на октомври 2014 и се планира да завършат до декември 2014. По-долу в таблицата са някои от предстоящите курсове, за които записваното е отворено и изискванията за тях:

Електронни дистанционни курсове

Курса в Moodle Ключ за записване Предварителни изисквания
Въведение в компютърните мрежи 1014 (I ниво) ItoN-1014
 • СУСИ акаунт
 • Основни компютърни умения
 • Английски език – четене с разбиране
Основи на маршутизацията и комутацията 1014 (II ниво) RSEss-1014
 • СУСИ акаунт
 • Преминат курс (I ниво)
 • Английски език – четене с разбиране
Скалируеми мрежи 1014 (III ниво) SclNet-1014
 • СУСИ акаунт
 • Преминат курс (II ниво)
 • Английски език – четене с разбиране
Глобални мрежови технологии и услуги 1014 (IV ниво) CnnNet-1014
 • СУСИ акаунт
 • Преминат курс (III ниво)
 • Английски език – четене с разбиране

Курсовете се финансират от Европейските фондове по ОП "Човешки ресурси"

Контакти на екипа на ЕДО (Електронно дистанционно обучение):страница
група