Tag Archives: магистри

Студент на годината – категория ФМИ

Уважаеми колеги,
За първа година в конкурса на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Студент на годината е отделена специална категория за ФМИ.

Ако сте студенти или докторанти, редовно или задочно обучение в СУ, участвате в различни извънаудиторийни занимания, научно-изследователски проекти, национални и международни конкурси не се колебайте да кандидатствате.

Срокът за кандидатстване е до 27.04.2018 г.

За повече информация посетете : https://students.uni-sofia.bg/awards.

Успех на всички кандидати!

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи

На 29 юни 2016г.(сряда) ще се проведе защита на дипломни работи за дипломантите от магистърските програми РСМТ, ЕО, Био и медицинска информатика, Мехатроника и роботи.

Всеки дипломант е необходимо да заяви участие до 12 юни 2016г.(неделя) на имейл: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg
Писмото трябва да съдържа следната информация:


Име и фамилия
Специалност
Факултетен номер
Телефон за връзка
Тема на дипломната работа
Име, фамилия и имейл на дипломния ръководител 
Ако имате консултант, е необходимо да посочите името и фамилията му.

До 20 юни 2016г.(понеделник) всички заявили участие, трябва да предадат следните документи:

Предложение за възлагане на дипломна работа, което е подписано от студента и дипломния ръководител
Протокол за възлагане на дипломна работа, който е подписан от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата
Молба за допускане до защита, която е заверена от отдел "Студенти", че всички изисквания по учебен план са изпълнени
Справка за положените изпити с кредитие – от отдел "Студенти"
Подвързано печатно копие на дипломна работа – 1 екземпляр
Анотация на дипломна работа на български и английски език – по 1 екземпляр
Диск с текст на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите – 1 брой.

Документите трябва да се предадат на Т. Зафирова в стая 301 на ФМИ.