Category Archives: ФСС

ФСС организира среща със студентите и докторантите от ФМИ

Новоизбраното представителство на студентите и докторантите от ФМИ – Факултетния студентски съвет на ФМИ, организира среща по въпроси за:

 • Образованието
 • Администрацията
 • Социалните условия
 • Клубовете по интереси
 • ФСС като орган за защитаване на интересите и правата на студентите и докторантите пред ръководството на ФМИ и СУ
 • Студентският компютърен клуб – От какво може да се възползвате в зала 100?
 • Инициативи като HackFMI, Зелената година на Софийския университет
 • Бъдещето на СУСИ  – Как студентите и докторантите от ФМИ ще го подобрим?
 • Окупацията като средство за постигане на цели
 • Турнири
 • Други студентски мероприятия, инициативи и спорт
 • Други студентски въпроси

Срещата ще се проведе във вторник 12.XI.2013 г. от 18:00 ч. в зала „Мусала“. Освен точките предложени по-горе, ще бъде представено и новото ръководство на ФСС, към което може да е обръщате по някои от горните въпроси и/или да дадете ваши предложения, мнения, препоръки, забележки към ФСС.

Резултати от изборите за Факултетния студентски съвет на ФМИ

Здравейте, колеги.

Преди няколко дни се проведоха изборите за членове на Факултетния студентски съвет на ФМИ (наричано по-нататък за кратко ФСС). За тези, които не знаят ФСС е структурата, която трябва да защитава студентските права и да води диалог с ръководството на ФМИ и СУ по проблеми на студентите свързани с основно с:

 • образование
 • администрация
 • социални условия
 • други въпроси

Факултетният студентски съвет се избира от студенти и докторанти във ФМИ. За сега, всеки редовен студент и докторант има право да се кандидатира и гласува. Миналата седмица се проведоха изборите за членове на ФСС чрез електронна платформа. Платформата използва СУСИ и това създаде доста проблеми при гласуването. Тъй като администраторът на СУСИ за ФМИ не ни съдейства и се оказа, че всички първокурсници 2013 / 2014 – бакалаври и магистри не можаха да упражнят правото си на глас. Други студенти, които бяха си сменили уникално „трудните“ за отгатване пароли с по-сигурни, също трябваше да се логнат с първоначалните си пароли или някакви, които са били актуални към началото на миналата учебна година.

Извинявам се, за причиненото неудобство – за следващата година се надявам да имаме нова база за СУСИ и по-цивилизован начин за провеждането на изборите.

Аз, Симеон Цветков като председател на Факултетната Студентска Изборна Комисия (ФСИК) – нося отговорността за тези избори и всеки, който иска да отправи своите запитвания, забележки и препоръки или директно на мен, или на листата за контакти.

Заради проблемите избирателната активност е ниска или < 10 %. За следващите избори, надявам се без технически проблеми, да имаме сериозно повишение на изборната активност.

Ето и детайлна справка на резултатите по кандидати:
Резултати от избори 'Октомври 2013 г.

Официални правила – Белот Турнир Есен 2012

Всичко, което не е написано в правилата, ще бъде уточнено в началото на турнира! 
За спазването на правилника ще следят специално подбрани съдии, които имат право да дисквалифицират.

Причините за дисквалификация също ще бъдат изяснени преди началото на турнира.

Правила на играта

Желатено е при наддаването играчите да обявяват вариантите за игра с нормалните им имена!

1. Игра в козов цвят

 • Качването при даване на коз е задължително
 • Анонси (терца, 50, 100) има от всички бои, белот само от козовата
 • Карета и комбинации от поредни карти се признават едновременно
 • Анонси се обявяват когато дойде редът на играча и до затваряне на първата ръка
 • От контра и реконтра МОЖЕ да се “бяга”

2. Игра „Без коз“

 • Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета
 • На “Без коз” карета НЯМА, дори и от аса
 • Качването не е задължително
 • От контра и реконтра МОЖЕ да се “бяга”

3.Игра „Всичко коз“

 • За разлика от „Без коз“ всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента
 • Карета и комбинации от поредни карти се признават едновременно
 • Анонси се обявяват когато дойде редът на играча и до затваряне на първата ръка
 • От контра и реконтра няма вече накъде да се бяга

4. Висяща игра – При игра на коз, Без коз или „Всичко коз“ ако и двата отбора имат еднакъв брой точки закръгляме точките които „висят“ т.е. закръгляме надолу и пишем точките на отбора който не е     обявил играта, а останалите точки „висят“ и се печелят от отбора който спечели следващата игра. Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.
5. При обявена контра, отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвояват се и всички премии, включително премията за валат).
6. При обявена реконтра, отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворяват се и всички премии, включително премията за валат).
7. При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.

8. Играта свършва когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно,         играе се докато някой от отборите поведе.
9. Изключение представлява правилото „С капо не се излиза“. В този случай се изиграва само още ЕДНО раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с валат).
10. Премии – играч, който притежава комбинация от карти я/ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване!
Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.
11. При игра на „Без коз“, играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации.
12. Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.
13. Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който з                  авършва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат. Ако и двата отбора са обявили карета, премии за           тях     си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят).
14. Видът на комбинациите се изяснява едва след изиграване на последната карта.
15. Закръгляне – общият брой на точките с последното 10 е: 258 (26) на „Всичко коз“, 260 (26 след удвояването) на „Без коз“ и 162 (16) при игра на коз.
* На „Всичко коз“ проблем със закръгляването възниква при резултати завършващи на 4. Например: 34 – 224, 164 – 194 (ако в играта има 100 т. премии) и т.н. В този случай нагоре закръглява                 отборът с по-малко точки. В горните два примера съответно 4 – 22 и 17 – 19
* На „Без коз“ се закръглява на 5.
* При игра на коз проблем възниква при резултати завършващи на 6. Отново нагоре закръглява отборът събрал по-малко точки. Например: при 56 – 106 се пише 6 – 10, при 6 – 156 се пише 1 – 15 и т.н.