Category Archives: ФМИ

Докторантска стипендия във Франция

PhD position in the „Networks, Security and Multimedia“ department of TELECOM Brittany, Rennes, France.

Висшето инженерно училище и център за международни изследвания Telecom-Bretagne, Франция отпуска 1 докторантска стипендия за студент от ФМИ.
Кандидатът трябва да има отлични познания в поне една от следните области: Статистика, Теория на графите, Теория на опашките (Queueing theory), Теория на игрите, Математическо моделиране, Симулации, Оптимиране, Компютърни мрежи. Като цяло кандидатът трябва да има добра обща алгоритмична и/или математическа подготовка. Доброто владеене на английски език е задължително (френският език няма значение).
Желаещите да кандидатстват, да изпратят CV на доц. Димитър Биров birov@fmi.uni-sofia.bg до 11 юли 2011г.

Студентите на стаж и общежитията

Нека всички студенти, които са на стаж и смятат да запазват общежитието си лятото, да извадят служебна бележка от фирмата и в бележката да е оказан периодът на стажа им. Служебните бележки да се занесат в кариерния център на ФМИ.

Както предполагате, ако го направите ще има бонус.

Дни на кариерата във ФМИ

„Дни на Кариерата” във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски”

Организатор: Кариерният център към Факултета по математика и информатика, в партньорство с JobTiger

Генерален спонсор: УниКредит Булбанк

Кога: 02 и 03 юни 2011г. (от 10:00 до 18:00)

За кого?: “Дните на кариерата” във Факултета по математика и информатика са уникален шанс за Вас, студенти. Срещнете се на живо с работодателите и обсъдете възможностите за стаж и работа

Място на провеждане: Факултета по математика и информатика, адрес: бул.”Джеймз Баучер” 5 (на открито, в прекрасната градина на Факултета).

Кой е поканен да участва: студентите от Факултета по математика и информатика, студентите от всички останали факултети на СУ „Св. Климент Охридски”, студентите от ТУ София, както и всички студенти, които търсят професионална реализация.
Желаещите фирми могат да заявят участие в сайта на JobTiger: http://www.jobtiger.bg/careers/fmi/2010/
Тел.: 02 491 80 20/ 21, М: 0886 696 275 , e-mail: dilyana@jobtiger.bg; hristian@jobtiger.bg

За допълнителна информация, моля свържете се с екипа на Кариерния център:
Тел.: 0887 00 29 64, 0896 86 06 40, 02 8161 589, e-mail: career@fmi.uni-sofia.bg

Линк за събитието във Facebook: тук.