Category Archives: задължителни дисциплини

Полезни връзки към стария сайт на ФМИ

Изпити Бакалаври:

Моля, следете за промени!

Бакалавърски програми -> учебни планове -> разписания

Магистърски програми

Списък с избираеми дисциплини за летен семестър 2016/2017 г.

Логване към стария сайт

Вътрешни документи

Анкети за оценяване на учебните дисциплини, Зимен Семестър 2016/2017

Уважаеми колеги,

В системата мудъл са публикувани анкетите за обратна връзка за всяка една от задължителните и избираеми дисциплини, в които сте записани.

Много е важно, както за нас, така и за вас, да изкажете вашето мнение относно курсовете, които посещавате, за проблемите, които смятате, че съществуват и за това как могат да бъдат решени те, а също и за подобренията, които могат да бъдат въведени. Участието на възможно най-много хора е решаващо, за да може наистина нещата да се променят към по-добро.

Анкетите са напълно анонимни и попълването им няма да бъде свързано с вашия акаунт.

Анкетите ще бъдат достъпни за попълване до края на семестъра. Обобщените резултати от анкетите ще бъдат предоставени на преподавателския състав и администрацията едва след приключване на сесията и предаването на всички протоколи.

Предварително Ви благодарим за отделеното време!