Category Archives: задължителни дисциплини

Анкети за оценка на обучението

Здравейте, колеги!

Напомняме, че в края на всеки семестър се провеждат онлайн анкетите сред студентите, свързани с оценка на обучението по изучаваните от тях учебни дисциплини през изминалия семестър. Анкетирането за настоящия семестър ще бъде осъществено в периода от 03.01. до 18.01.2019 г. в moodle: https://learn.fmi.uni-sofia.bg/. Можете да откриете анкетите в секцията на всеки отделен предмет. Те са напълно анонимни, като всеки студент има право да попълни само една анкета за всяка конкретна, изучавана от него дисциплина.

Полезни връзки към стария сайт на ФМИ

Изпити Бакалаври:

Моля, следете за промени!

Бакалавърски програми -> учебни планове -> разписания

Магистърски програми

Списък с избираеми дисциплини за летен семестър 2016/2017 г.

Логване към стария сайт

Вътрешни документи

Анкети за оценяване на учебните дисциплини, Зимен Семестър 2016/2017

Уважаеми колеги,

В системата мудъл са публикувани анкетите за обратна връзка за всяка една от задължителните и избираеми дисциплини, в които сте записани.

Много е важно, както за нас, така и за вас, да изкажете вашето мнение относно курсовете, които посещавате, за проблемите, които смятате, че съществуват и за това как могат да бъдат решени те, а също и за подобренията, които могат да бъдат въведени. Участието на възможно най-много хора е решаващо, за да може наистина нещата да се променят към по-добро.

Анкетите са напълно анонимни и попълването им няма да бъде свързано с вашия акаунт.

Анкетите ще бъдат достъпни за попълване до края на семестъра. Обобщените резултати от анкетите ще бъдат предоставени на преподавателския състав и администрацията едва след приключване на сесията и предаването на всички протоколи.

Предварително Ви благодарим за отделеното време!