Tag Archives: ФМИ

В сряда и четвъртък между 12 и 18 ч. – Зала 100 няма да работи!!!

Сряда и четвъртък от 12 до 18 ч. зала 100 няма да работи.

Причината за това е провеждането на интервюта за стаж във VMware.

Преди и след посочените по-горе часове залата ще може да се ползва абсолютно нормално.

Извинявам се, на всички студенти и докторанти от ФМИ, за причиненото неудобство.

ФСС иска мнението на студентите за ОКУПАЦИЯТА и действията на РАНОБУДНИТЕ СТУДЕНТИ

Декларация на националния щаб на Ранобудните студенти

Визия на Ранобудните студенти за образованието

Декларация на преподаватели, подкрепящи Ранобудните студенти

Декларация на Академическия съвет на СУ – 28.X.2013 г.

Декларациите по-долу са подредени в хронологичен ред:

Позиция на ФСС на МФ относно Окупацията – 27.X.2013 г.

Позиция на ФСС на ФЖМК относно Окупацията – 28.X.2013 г.

Позиция на ФСС на ИФ относно Окупацията – 29.X.2013 г.

Позиция на ФСС на ФФ относно Окупацията – 04.XI.2013 г.

Позиция на СС относно Окупацията – 13.XI.2013 г.

Прокламация на Софтуерната индустрия – 18.XI.2013 г.

[poll id=“3″]

[poll id=“4″]

[poll id=“5″]

[poll id=“6″]

Fb анкета

Във Fb групата FMI може да намерите 4-те въпроса от анкетата и там. Там, може да гласувате само по веднъж от профила си.

Скоро ще има и хартиен вариант, който ще се разпространява във ФМИ.

Система от наставници

Факултетът по математика и информатика организира система от наставници, за да могат студентите от 1 и 2 курс да използват опита и знанията на колегите си от горните курсове, магистранти, докторанти и преподаватели.
За информация се обръщаите към определените наставници.
Наставници

Студентите на стаж и общежитията

Нека всички студенти, които са на стаж и смятат да запазват общежитието си лятото, да извадят служебна бележка от фирмата и в бележката да е оказан периодът на стажа им. Служебните бележки да се занесат в кариерния център на ФМИ.

Както предполагате, ако го направите ще има бонус.