Tag Archives: ФМИ

Дискусия с кандидатите за Декан на ФМИ (16 януари 2017г.)

Уважаеми колеги,

На 20 януари 2017г. ще се състои Общо събрание на ФМИ, на което ще се проведат избори за Декан на ФМИ.

В тази връзка, на 16 януари 2017г. (понеделник) от 17 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе среща с всички кандидати за Декан:

Запознайте се с предварителните въпроси, които бяха отправени към кандидатите от ФСС.

Дискусията ще се води от проф. Тинко Тинчев.
На срещата са поканени да присъстват всички преподаватели, служители, студенти, докторанти от ФМИ и всеки заинтересован.

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 13 юли

ФМИ организира отворени врати за магистърските програми на 13 юли.
Представянето на магистърските програми ще се проведе в следния ред:
-от 16.00 часа в ауд. 325 на ФМИ – спец. Математика, Приложна математика и Математика и информатика
-от 18.00 часа в ауд. 325 на ФМИ – спец. Информатика

Напомняме ви, че документи ще може да подавате от 18.07 до 22.07 или от 22.08 до 02.09

Може да следите страницата на ФМИ или ФСС за повече информация.
При въпроси ни пишете на all@fss.fmi.uni-sofia.bg

Курс по Анализ на оцеляването, 18 – 20 юли 2016г.

В периода 18 – 20 юли  ще имате възможност да участвате в кратък курс по Анализ на оцеляването. Лектори на събитието са Лаура Антолини (доц. по медицинска статистистика) и Давиде Бернаскони (постдокторант) от Университета Милано-Бикока, Милано, Италия.

За участие в курса е необходимо се регистрирате.

Програма на събитието

Курсът ще се проведе на английски език.
Т.к. са предвидени практически упражнения на статистическия софтуер R е желателно да имате основни познания по R.

За повече въпроси можете да се свържете с Деница Григорова (dgrigorova@fmi.uni-sofia.bg), основен организатор и гл. ас. в кадреа ВОИС на ФМИ и представител на България в Източно-средиземноморския регион на Международното
биометрично дружество.

Крайният срок за регистрация е 8 юли 2016 г. 

Конкурс за награда на името на доц. Димитър Добрев Добрев

С решение на Факултетния съвет на ФМИ от 25 април 2016 г. (Протокол № 5) се обявява конкурс за награда на името на доцент Димитър Добрев Добрев. Наградата ще бъде връчена на студент от ФМИ (ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“) с показани високи резултати в обучението по направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и научни постижения в областта на информатиката. Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 (две хиляди) лева.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса за наградата на името на доцент Димитър Добрев Добрев е 15 юни 2016 г.

Обява за конкурса

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, назначена със Заповед на Декана на ФМИ, в срок до 15 юли 2016 г. Носителят на наградата ще бъде обявен на интернет страницата на ФМИ.