Category Archives: Без категория

Анкета за учебния процес във ФМИ

Както в края на всеки семестър, има анкета за мнението на студентите за учебния процес във ФМИ. Ако някой от преподавателите не раздаде анкетата до края на семестъра, сигнализирайте в 111 или 209, а може и в Деканата. Линк към сайта на ФМИ

Проект за кариерно развитие „Кариера за пример“

Проекта има за цел да подпомогне на студентите да се подготвят при кандидатстване за работа. Информация за проекта: http://bisclub.org/

График на дейностите по проект „Кариера за пример“:

  • 21 декември 2011 – 6 януари 2012: попълване на мотивационен въпросник
  • 9 – 19 януари 2012: фирмени презентации
  • 21 февруари – 27 февруари 2012: е-насоки за успешно интервю и фирмени презентации
  • 28 февруари 2012 (вторник): ден за професионално ориентиране на завършващите студенти (бакалаври и магистри)
  • 29 февруари – 12 март 2012: фирмени презентации
  • 13 март 2012 (вторник): ден за кариерно консултиране и интервюта за стажантски/работни позиции
  • 19-23 март 2012: изготвяне на електронен CV Book