Кандидатстване за евростипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Уважаеми колеги, Стартира кампанията по кандидатстване за евростипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г. Размерът на евростипендиите се увеличава както следва: за успех – от 120 на 150 лв. месечно, за специални постижения – от 200 на 300 лв. Новите размери ще важат за летния семестър на учебната 2016/2017 година Условия Прочетете повече…

Стартира новото издание на стипендиантската програма “Study iT First”

Стартира новото издание на стипендиантската програма “Study iT First” на SAP Labs България, реализирана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи"(ФРГИ). Програмата пилотира миналата година с 13 стипендианти, а във второто издание ще бъдат подкрепени още 10 първокурсници. Студенти от първи курс, изучаващи ИТ специалност в български университет, и Прочетете повече…

Поименна стипендия „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“

За поименната стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви могат да кандидатстват студенти от всички специалности на Университета, обучаващи се в образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” след средно образование и от образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършено висше образование, редовна форма на обучение, родени и жители на гр. Карлово. Прочетете повече…

Класиране за европейски стипендии [зимен семестър 2014/2015]

Скъпи колеги, Излезе класирането за европейските стипендии за зимния семестър на 2014/2015 г. Класиране за европейски специални стипендии – зимен семестър 2014/2015 Класиране за европейски стипендии за успех – зимен семестър 2014/2015 Списъкът на проектите, които ще получат по 200 лв. от ФМИ Имате 3 дневен срок да си подадете банковата Прочетете повече…